previous | index | next

douglastoyplane1938.jpg
Boy with Toy Plane
1938
Aaron Douglas
( 1899 - 1979 )